Katori Shinto Ryu

Jak se cvičí

jak se cvičí...


Tak, jako ve většině starých škol (korjú), se bojové metody či techniky předávají pomocí kata, předem domluvených forem či chcete-li šablon. Všechny kata v Katori šintó ryu jsou kumitači kata (cvičení ve dvojici), jedinou výjimkou je Iai džucu. Většina těchto kata je dlouhá, v rychlém sledu po sobě se střídá útok s obranou a následným protiútokem atd.


délka kata...

Délka kata byla volena záměrně, aby ochránila studenty před uzavřením se do jedno-krokových technik. Krátké kata jsou typické pro mnoho škol, které vznikaly během mírového období Edó a jejich účelem bylo připravovat válečníky spíše k soubojům jeden proti jednomu než do bitvy. Je nutné si uvědomit, že válečníci měli na sobě brnění, nebo jeho části, a že jeden sek nemusel soupeře vyřadit z boje (mohl se vašemu útoku vyhnout a zaútočit znova). Délka kata také připravovala válečníky na dlouho trvající bitvy, kde se chodilo, běhalo, stavělo opevnění a válčilo v brněních po mnoho dnů, prakticky bez odpočinku. Představte si, že celé hodiny třímáte meč nebo jinou zbrań v rukou a honíte se po loukách a polích z kopce do kopce.


cvičilo se venku...

Z toho důvodu se také cvičilo venku a samozřejmě na hradech a v jiných obranných systémech. Také bylo nutno naučit se bojovat za jakéhokoliv počasí. (Upřímně, v té době asi ještě žádné budovy (dódžó) pro výcvik nebyly nebo jich bylo jen velmi málo. A taky si nedovedu představit výcvik větší skupiny válečníků někde pod střechou.) Dnes se cvičí v dódžó i v přírodě.


učitel a žák...

Úlohy v kata jsou rozděleny na kiri komi (v případě bódžucu uči komi) - žák, "vítěz", který se učí ovládat právě studovanou zbraň, a uke dači - příjemce, učitel, "poražený", který "řídí" právě cvičenou kata. Úlohu uke dači by měl provádět pokročilejší cvičenec, protože jeho rolí je "vytváření suki" (odkrývání se), vedení svého soupeře k útoku a útočení na odkryté části partnera. Oba se přitom učí, kde vznikají "slabá místa" a jak je nejlépe využít - sasui waza - techniky vábení, lákání.


meč, hlavní zbraň...

V Katori šintó rjú je hlavní zbraní meč. Ve většině kata, s výjimkou gogjó bódžucu, má jeden z partnerů (uke dači) meč. Meč je zbraň, která se dá použít proti všem ostatním a kterou byl vyzbrojen každý válečník. Ostatní zbraně se vyučují hned ze dvou důvodů: za prvé, válečníci museli být vycvičeni tak, aby dokázali použít jakoukoliv zbraň, která jim mohla přijít pod ruku (samozřejmě v té době), a za druhé, aby byli schopni bojovat s mečem proti jakkoliv ozbrojenému protivníkovi.


bó, hůl...

Hůl sice nepatří mezi klasické bitevní zbraně, ale její zařazení do výuky má svůj opodstatněný význam. Ten pochopíte v okamžiku, kdy během bitvy zlomíte naginata nebo kopí a v ruce vám zůstane zbytek této zbraně.


naginata...

Použití naginata v Katori šintó rjú je zcela odlišné od toho, co dnes vidíme například v naginatadó. Zbraň je držena ve středu (v težišti), což umožňuje útok jak ostřím, tak i išizuki bez změny držení. Změna držení je prováděna jen když je mezi protivníky velká vzdálenost a zbraň "stojí" na zemi.


cíle...

Útoky v Katori šintó rjú jsou vedeny na slabiny v brnění a jiná nechráněná místa. Především na krk, boky, podpaždí, vnitřní strany zápěstí, ohbí lokte, podkolení a genitálie. Ale například úder holí do přilby (kabutó) má taky něco do sebe. Pokud by ji neprorazil, tak náraz na 100% protivníka rozhodí z kontextu...


kryty...

Při sledování kata to vypadá, že útoky jsou vykrývány ostřím (nastavením čepele do útoku, či sekem do zbraně), ale to je jen iluze. Ve skutečnosti se v těchto krytech skrývají seky a body na soupeřovy slabiny. Zakladatel školy Čoisai Ienao, který kata sestavil, vytvořil takto relativně bezpečnou metodu výuky. Přesměrování "krytů" na meč umožní praktikujícím pokračovat v kata a nacvičovat obranné protiútoky plnou silou bez vytvoření reflexu zastavování.


názvy kata...

Jména jednotlivých kata mají charakter vysvětlení toho, co se v kata provádí, nebo mají význam náboženský (šintoismus), či poetický, například:
  • Kusanagi no ken - trávu žnoucí meč
  • Kasahazuši no bó - hůl zhazující klobouk
  • Tatenami no bó - hůl (jako) vzdouvající se vlna
  • Hirjú no jari - kopí (jako) letící drak
  • Joru no ja jari - kopí (jako) noční šíp


zmizelé v hlubinách času...

Během staletí, po která Katori šinto rjú existuje, se samozřejmě změnil i způsob vedení boje a válčení a některé části výuky byly zapomenuty a dnes se již nevyučují.