Katori Shinto Ryu

Zakladatel Čoisai Ienao V roce 1387 se ve vesnici Iizasa narodil zakladatel Katori Šintó Rjú, Ienao. Říká se, že již odmalička byl mistrem meče a kopí. Jako leník pána z Čiba se účastnil několika bitev. Vedoucí postaveni rodu Čiba bylo oslabeno po konfliktu se Šogunem. V tomto konfliktu byla opevněná usedlost Iizasa srovnaná se zemí spolu s množstvím vesnic, které rodina vlastnila. Ve smutku a bez učitele cestoval Ienao do chrámu Katori, doufaje, že dosáhne osvíceni, kombinací modliteb, meditace a tvrdého výcviku. Tou dobou mu bylo 64 let. Rozhodl se žít v prostém domku před branami chrámu Katori, jenž se nachází poblíž jeho současného hrobu. Vstával každé ráno před východem slunce, v zimě i v létě, a cvičil s mečem, naginata a kopím až do pozdního večera. Než se vrátil domu, podstoupil ledovou očistnou lázeň. Poté přeříkával své modlitby (norito) v chrámu Katori. Po návratu domů, nedbaje na fyzické vyčerpání, studoval dlouho do noci náboženské a filozofické spisy. Tento styl života vedl po tisíc dní. Pak se mu jedné noci zjevil ve snu bůh, jemuž byl chrám Katori zasvěcen, Fucunoši no Mikoto. Bůh vzal na sebe podobu mladého muže, sedíc na větvi starého stromu poblíž místa, kde Ienao prováděl denně svá cvičení. Pokynul Ienaovi, aby přistoupil blíže a podávajíc mu svitek, Mokuroku Heihó Šinšó, děl: "Čoisaí, staniž se učitelem všech velkých mistrů meče pod sluncem!" Po těchto slovech seskočil mladý muž se stromu a zmizel. Když se Ienao probudil, nalezl svitek přitisknutý na své hrudi. Mokuroku obsahoval božský popis bojových technik a strategie. Po tomto zjevení si Ienao změnil své jméno na "Čoisai" a založil školu boje s mečem. Pojmenoval ji Katori, podle chrámu Katori. Na počest Fucunuši no Mikoto přidal slova Tenšin šóden (seslané bohy). Současný nejvyšší představitel Katori Šintó Rjú má ve svém vlastnictví velké množství rukopisů, jejichž autorem je převážně Čoisai, které dokazují, jak propracovaným a vyčerpávajícím způsobem studoval techniky, které mu byly dány. Když si ho k sobě bohové povolali, v druhém roce Šo-Kjó (1488), patnáctého dne pátého měsíce, dosáhl Čoisai vysokého věku sta a jednoho roku. Počínaje jeho nejstarším synem, Wakasaka no Kami Moričika, pokračovali jeho následovníci generaci po generaci v jeho učení, takže se nám většina jeho učení dochovala do dnešní doby.

Učení Tenšin Šóden Katori Šintó Rjú je popsáno v Mokuroku Heihó Šinšó a obsahuje metody boje s rozličnými zbraněmi, umění strategie a filozofii školy. Co se zbraní týče, výuka sestávala z následujících částí:

Tači (Ken) džucu metody boje s dlouhým, krátkým a dvěma meči.
Bó džucu metody boje s holí (182cm)
Naginata džucu metody boje s naginata
Só džucu metody boje s kopím
Iai džucu metody tasení meče a následné obrany či útoku
Šuriken džucu metody házení krátkých čepelí


Vyučovalo se také
Joroi Kumiuči (Džú džucu) neozbrojený boj v brnění
Šinobi džucu metody špionáže
Čikudžó džucu metody stavění opevnění
Sen džucu metody strategie na bojišti
Astrologie a čínská filozofie o Jing a Jang (v Japonsku In a Jó).